Jak naprawić zawór kulowy?

Dzisiaj zawory kulowe są niezbędne w niemal wszystkich instalacjach, w których medium robocze stanowi ciecz lub gaz. Zawory te wykorzystuje się w celu sterowania przepływem. Mogą służyć do jego regulacji, jak również do całkowitego zamknięcia. Tym samym zawór kulowy przeważnie pełni również funkcję zabezpieczenia, gdyż w razie potrzeby, np. gdy pojawi się awaria, umożliwia błyskawiczne odcięcie przepływu. Bez zaworu kulowego praca instalacji jest mocno zaburzona lub wręcz całkowicie niemożliwa.

Konstrukcja zaworu jest dosyć prosta, gdyż składa się on przede wszystkim z korpusu, rączki oraz przymocowanej do niego kuli. To właśnie ustawienie kuli w odpowiedniej pozycji decyduje o przepuszczalności medium roboczego lub też o jego zablokowaniu. Ze względu na funkcje pełnione przez zawory tego typu, niezbędna jest ich całkowita szczelność. Niestety, elementy te ulegają zużyciu, przez co mogą pojawiać się rozszczelnienia. Zwykle możliwe jest wtedy wykonanie naprawy zaworu. Jak ją przeprowadzić? Czy warto to robić?

Problemy z zaworami kulowymi

Zawory kulowe przeważnie pracują w trudnych lub wręcz ekstremalnych warunkach. Ogromny poziom wilgoci czy wysokie temperatury to główne czynniki, które zagrażają tym elementom. Mimo, że do konstrukcji zaworów wykorzystuje się najodporniejsze materiały, czasami dochodzi do pęknięć i rozszczelnień. Najczęściej problem dotyczy korpusu zaworu. Co zrobić w takiej sytuacji?

Pęknięcie na korpusie może być nieznaczne i nie powodować obniżenia sprawności zaworu. Niestety, zwykle z czasem awaria się pogłębia, a zawór nie tylko traci sprawność, ale również staje się zagrożeniem. Dlatego też kiedy tylko powstanie jakakolwiek szczelina, najlepiej jak najszybciej wymienić zawór.

Nawet uszczelnienie korpusu nie zapobiega bowiem pogłębianiu się awarii.

Niemniej jednak czasami nie jest możliwa natychmiastowa wymiana zaworu, nie można również wyłączyć instalacji. Wtedy potrzebne jest rozwiązanie tymczasowe w postaci uszczelnienia korpusu szczeliwem. Po ułożeniu w miejscu szczeliny cienkiej warstwy szczeliwa, konieczne jest odczekanie do momentu, aż dojdzie do całkowitego wyschnięcia. Następnie po oczyszczeniu danego obszaru należy nałożyć drugą warstwę szczeliwa i znów poczekać, a potem oczyścić korpus zaworu.

Czy warto naprawiać zawór kulowy?

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym tekstem nt. zaworów kulowych w bazie wiedzy Air-Com Pneumatyka-Automatyka TUTAJ

Skomentuj